Ehmedê Xanî

Ehmedê Xanî

Perde ku rabitin ji ber aridê dilistan e xweş,

Dil ji xeman ku bête der bulbulê gulistan e xweş… 

Ehmedê Xanî   

Şirove: Ger perdeya ber rûyê yarê rabe, dil vedinişe ser gulistana dilinî. Bi vî awayî dil xwe ji xeman rizgar dike û bo gulistana xweşik, dibe bilbil…   

Bersivekê binivîsin