Herakleîtos

Herakleîtos

Divê mirov guhên xwe nedin hemû tiştan, divê ew guhên xwe bidine logosê û ji logosê fam bikin. Ew mirovên ku ji logosê fam bikin û li aliyê logosê bin, ew mirovên pispor û raser in.

Mirov encax bi aqilê gelemper, mezin û gerdûnî dikarin derkevin qata raser û pisporiyê. Herweha, divê mirov xwe bigihînin wî aqilê tevgişt û zagonên guhêrînê jî fêr bibin. Dê wê demê, mirov jiyana xwe qenctir bidomînin.

Herweha, divê mirov zagonên guhêrînê jî bipejirînin û li hemberî wan ranebin. Lewra ew zagon, logos e.

Herakleîtos | B.Z. 530-475

Bersivekê binivîsin