Li Gor Nêrîna Feylesofan Mirov

Li Gor Nêrîna Feylesofan Mirov

Li Gor Nêrîna Feylesofan Mirov 

Konfîchyûs: mirov, ajaleke xwendekar e.
Thales: mirov, ajaleke lêkolîner e.
Sofîst: mirov, ajaleke biserkeftin e.
Sokrates: mirov, ajaleke pirsyarker e.
Platon: mirov, ajaleke sosyal e.
Arîsto: mirov, ajaleke fikirîner e.
Septîk/shikber: mirov, ajaleke shikber e.
Stoîk: mirov, ajaleke ku hînî her tishtî dibe ye.
Heraklîetos: mirov: ajaleke gengeshîker e.
J. Locke: mirov, ajeleke tecrûbekar e.
J. Dewey: mirov, ajaleke berjewendîperest e.
I. Kant: mirov, ajaleke rexnegir e.
Descartes: mirov, ajaleke gotinbêj e.
G.W. Hegel: mirov, ajaleke biserûber e.
Xezalî: mirov, ajaleke bêserûpê ye.
A. Camus: mirov, ajaleke îtirazker e.
K. Popper: mirov, ajaleke teqzîbker e.
T. Khunn: mirov, ajaleke teorisyen e.
K. Marx: mirov, ajaleke têkosher e.
E. Fromm: mirov, ajaleke hezker e.
H. Bergson: mirov, ajaleke amyar chêker e.
F. Nietzche: mirov, ajaleke ripûrast e.

Metîn Eser

05.03.2016

Bersivekê binivîsin