Louıs L’amour

Louıs L’amour

Carinan em wiha difikirin, ku dawiya her tiştî hatiye.
Heçku ew dem, destpêk e.

Louıs L’amour

Bersivekê binivîsin