Mahatma Gandhî

Mahatma Gandhî

Bala xwe baş bidin gotinên xwe, vediguherin ramanan.

Bala xwe baş bidin ramanên xwe, vediguherin hestên we.

Bala xwe baş bidin hestên xwe, vediguherin tevgerên we.

Bala xwe baş bidin tevgerên xwe, vediguherin hînbûnîyên we.

Bala xwe baş bidin hînbûnîyên xwe, vediguherin hêjahîyên we.

Bala xwe baş bidin hêjahîyên xwe, vediguherin qerekterê we.

Bala xwe baş bidin qerekterê xwe, vediguherin qedera we… 

Mahatma Gandhî 

Bersivekê binivîsin