Şêx Bedredîn

Şêx Bedredîn

Bi tenê heyîn, ji bona xwe heyîneke bivênevê ye. Çimkî, di navbera heyîn û tuneyîyê de, bi awayekî din çênabe. Yek ji wan, bi yekê din re nayê wesfandin. Heyînbûn, qet nabe tuneyî.

Ev tişt bêderfet û der aqil e. 

Wekî wî; tiştê ku tune nin jî, nabin heyîn. Tiştekî bivênevê jî, bi awayekî taybetî ne gengaz e. Lewra hege wiha be, wê demê wê hebûna xwe jî ji heyîneka cuda bistîne, wê li derveyê wê winda bibe û wê heyîna wê, bi tinebûnê were wesfandin. Belam, ev tişt jî ne gengaz e. 

Bi tenê heyîn heye û ev yek, bivênevê ye ku hemû tiştên din jê hene. Ev heyîn jî, Xwedê ye. Di hemû heyînan de yên xwiya dike Xwedê ye û yên disalixîne jî ew e. Ji Xwedê pêve Xwedê tune û di gerdûnê de ji bilî Xwedê, tu tişt tune… 

Şêx Bedredîn 1358-1417

Bersivekê binivîsin