Sokrates | B.Z.470-399

Sokrates | B.Z.470-399

Lêgerîna zanayiyê û xwesteka erdemîtiyê, heman tişt in.    

Sokrates | B.Z.470-399

Bersivekê binivîsin