Gotineke gelêrî

Gotineke gelêrî

Kîsoyî go:  <Em hêdî hêdî, dimirin.>

Perperokê go: <Erê, tu mafdar î. Çi rojekê dirêj e.> 

Bersivekê binivîsin