Mansûrê Hellac

Mansûrê Hellac

<Kesên ku bikaribin çavê dilê xwe vekin, ew dikarin ji hêla dil û giyanê ve, bi Xwedê re bikevin danûsitandineke ragihanî. Ragihan dikare gelekî bi pêş bikeve û di wê demê de, mirov bi Xwedê re dibin yek. Tevgera mirovan, di wê domanê de êdî tevgera Xwedê ye. Ji bo vê yekê jî, ne pêwîst e ku ew mirov di pêşiyê de mirovên hilbijartî bin. Piştî sê domanan, mirov dikarin bigihêjine Xwedê. Domana yekem ew e ku, mirov xwe ji hemû zewqan dûr bike û fêrî tunebûnê dibe. Domana duyem de, mirov digihêje zelaliya tebatî (pasîfiyê). Di domana sêyem de jî, yekîtî heye. Di van hemû domanan de jî, rêzan dil e.>

Mansûrê Hellac (858-922)

Çavkanî: Jiyan û Felsefeya Mensûrê Hallac Enel Heq’- Ali Gurdilî. Weşanên Evrensel. Stenbol 2015

Bersivekê binivîsin