Nurullah Saricanli: Cuye û Felsefe

Nurullah Saricanli: Cuye û Felsefe

Nurullah Saricanli: Cuye û Felsefe

Gelo qe kes eşkeno vaco cuyeyê mi de felsefe çîn o. Merdimo ke mezgê ci bibo bê felsefe beno? Felsefe cuyeyê ma de cayo ke hera geno. Merdim pers bi pers cuye ra tam geno, kêmasîyan vîneno. Felsefe merax o, însan bi felsefeya merax xo vîyarneno. Gelo eke felsefe nêbo ma senê eşkenê persanê xo rê cevab bivînî. Ge-ge merdim persanê xorîyan de beno vînî. Rahar xo keno vînî û xo zerreyê yew gêrayîşî de vîneno, no geyrayîş felsefeyo…

Felsefe merdim persanê xorîyan ra xelisneno. Merdim rî yew rahar, yew xete virazeno. Şayîya merdim rî alîkarî keno, mezgê merdim de şîk re ca nêverdeno. Cuyeyê merdimî de tim çîyê rind çinîyê. Dem dem çîyê xerab zî vîyerenê cuye de. No game de merdim felsefe ra alîkarî/ardim geno û nê çîyanê xeraban ra xo dur fîneno. Felsefe cuyeyê ma de xeylî muhîm yew ca geno.

Felsefe malumat o. Mezgê her merdimî de pers, der û keder beno ge-ge. Merdim bi geyrayîşê malumat û pers bi pers nînan re cewab vîneno. Û mezgê xo sarê xo keno veng û rehat. Semedê felsefe merdim eşkeno zaf çîyan binuso. Mi xo gore çend nimuneyî nuştê. Bê felsefe cuye maneno zimistano bê vewre..

Nurullah Saricanli

07.03.2016

Bersivekê binivîsin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.