Bahoza Postmodernîzmê

Bahoza Postmodernîzmê

Bahoza Postmodernîzmê

Me wisa dipa ku em ê jî bi xêr û xweşî modernîzma xwe di van demên nêzîk de bijîn. Lêbelê, a niha bahoza postmodernîzmê rabûye û hemû nirxên modernîzmê daye ber xwe. Hemû nirx û stargehên ku rast dihatin zanîn, yek bi yek têne guherîn û ji kokê ve dihêjin. Avahî, xwendin, balkêşî, teoriyên sereke tevde bi lezgînî diguherin û nema weke xwe dimînin. Têgihiştineka rast ya guherîne, bi sere xwe tene jî bûye felsefeyeke mezin û sereke. De inca? Gelo di rewşeka wiha aloz de, pêkan e ku em jî rojekê modernîzma xwe bijîn, yan jî ev yek pêkan e?

Ali Gurdilî

felsefevan@hotmail.com

11.01.2015

Bersivekê binivîsin